Privacyverklaring

Praktijk PrimaVera, gevestigd aan Kromme Elleboog 5, 9684 XA Finsterwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Praktijk PrimaVera, Kromme Elleboog 5, 9684 XA Finsterwolde, tel. 0597-552555, email info@praktijkprimavera.nl.

Vera van der Sloot is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk PrimaVera. Zij is te bereiken via info@praktijkprimavera.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk PrimaVera verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Gegevens van uw zorgpas

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Praktijk PrimaVera verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Praktijk PrimaVera verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


  Geautomatiseerde besluitvorming
  Praktijk PrimaVera neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk PrimaVera) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Praktijk PrimaVera bewaart persoonsgegevens van klanten niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, en niet langer dan wettelijk verplicht is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: Naam, geslacht en telefoonnummer. Zolang u klant bent of tot maximaal 20 jaar na ons laatste contact.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Praktijk PrimaVera verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Praktijk PrimaVera gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@praktijkprimavera.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk PrimaVera zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Praktijk PrimaVera wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Praktijk PrimaVera neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
  beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@praktijkprimavera.nl.

Eindelijk dan toch! - Praktijk PrimaVera Finsterwolde

Eindelijk dan toch!

30 mei 2020 - Inmiddels mag ik sinds 3 weken weer volop aan het werk na 8 weken `geheelonthouding`. Wat heb ik mijn clienten ontzettend gemist. Het geven van de broodnodige ontspanning, de spieren flink of juist... lees verder »

Sluiting i.v.m. het Coronavirus - Praktijk PrimaVera Finsterwolde

Sluiting i.v.m. het Coronavirus

8 april 2020 - Sinds maandag 16 maart is Praktijk PrimaVera gesloten vanwege de uitbraak van het Coronavirus. De voorzorgsmaatregelen, onder andere 1,5 meter afstand van elkaar, is niet haalbaar in mijn praktijk.... lees verder »